Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje međunarodnih programa od značaja za Zagrebačku županiju i Republiku Hrvatsku u 2024. godini

Sve informacije i dokumentacija dostupni su na sljedećem linku na našoj stranici: NATJEČAJI