O ZAJEDNICI ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAGREBAČKE  ŽUPANIJE

Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije je sportska institucija Zagrebačke županije koja objedinjuje rad svih Gradskih i općinski sportskih zajednica, te granskih županijskih saveza Zagrebačke županije iz članstva Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije. Specijalizirana je kao stručni sportski servis svih svojih članica, sportaša i sportskih djelatnika, te je usmjerena prema kontinuiranom razvoju sporta kao djelatnosti od posebnog interesa za društvo. Razvoj sporta Zagrebačke županije usmjeren je skrbi o razvoju mladih nadarenih i perspektivnih sportaša i stvaranju kontinuiteta vrhunskih sportskih dometa, te uključenju što većeg broja građana kao aktivnih korisnika sportskog programa.

 

MISIJA

Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije, obavljanjem poslova iz djelokruga Zakona o sportu, na zakonit, učinkovit, ekonomičan i transparentan način unapređuje sportski život Zagrebačke županije, omogućuje participacije u odlučivanju, protok informacija, te efikasan rad administracije. Promiče principe vrijednosti u sportu, pritom osiguravajući kontinuirano školovanje, skrbi o kategoriziranim sportašima, redovna natjecanja i organizaciju velikih sportskih priredbi od značaja za Zagrebačku županiju.

 

VIZIJA

Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije u budućnosti planira promicati i razvijati politiku unapređenja sportske djelatnosti u Zagrebačkoj županiji, te suradnjom s udruženim članicama i drugim za sport relevantnim institucijama i subjektima na lokalnoj i nacionalnoj razini, osigurati kvalitetnu poziciju i percepciju javnosti prema sportašima i sportu općenito. Raspoređivanjem sredstava proračuna namijenjenim javnim potrebama u sportu Zagrebačke županije, Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije posebno će obratiti pažnju na darovite sportaše.

 

POVIJEST ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Odmah nakon osamostaljenja u novoj i suverenoj Hrvatskoj državi, sportska djelatnost u prstenu (današnja Zagrebačka županija) odvijala se u gradskim odnosno općinskim sportskim savezima. Novim prihvaćenim Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, Zagrebačka županija je kratko vrijeme egzistirala u zajedništvu s hrvatskom metropolom gradom Zagrebom. Analogno novim zakonskim promjenama dolazi i do reorganizacije na području sportske djelatnosti, te je već 9. siječnja 1996. godine u Zagrebu održana osnivačka skupština Saveza sportova Zagrebačke županije. Formirano je osam izbornih jedinica koje su trebale predložiti ukupno 16 kandidata u novi Izvršni odbor Saveza. Za predsjednika je izabran dr. Zdravko Hebel, koji je ujedno obnašao i dužnost dopredsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a za potpredsjednike Tomislav Družak iz Zagrebačkog sportskog saveza i Milivoj Obad iz prstena. Za glavnog tajnika imenovan je Andrija Mijačika.

Osnivačka skupština Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije održana je 21. ožujka 1997. godine u Vrbovcu u tadašnjem Motelu Vrbovec. Novu Skupštinu sačinjavalo je ukupno 19 predstavnika gradskih odnosno općinskih sportskih saveza, a predsjedavao joj je do izbora predsjednika Zajednice, prof.  Mladen Čop iz Jastrebarskog.Za prvog predsjednika izabran je Milivoj Obad, za potpredsjednike prof. Mladen Čop  i prof. Drago Šilić. Za glavnog tajnika Zajednice imenovan je prof. Juro Horvat.

Sam datum osnivanja Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije, 21. ožujak 1997. godine ostat će zapisan zlatnim slovima u analima sporta Zagrebačke županije koji će znati cijeniti sva buduća pokoljenja sportaša, sportašica i sportskih djelatnika Zagrebačke županije.

U razdoblju od 2001. do 2005. predsjednik Zajednice bio je Mladen Čop iz Jastrebarskog, kojeg je na izbornoj Skupštini 2005. na mjestu predsjednika zamijenio Marijan Jurić iz Svete Nedelje. Na izbornoj Skupštini 2009. za predsjednika je izabran Vladimir Bregović, koji je na čelu Zajednice i danas. s 1. siječnja 2014. dogodila se i promjena na mjestu tajnika, jer je dugogodišnjeg tajnika Juru Horvata zamijenio Mario Makarun, koji tu dužnost obavlja i danas.

Aktualni Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije čine; predsjednik Vladimir Bregović (Gradska zajednica sportskih udruga Vrbovec), zamjenik predsjednika Boris Makarun (Samoborski sportski savez), potpredsjednik Igor Mužina (Gradska zajednica sportskih udruga Ivanić-Grad), Goran Kovačić (Zajednica sportskih udruga Grada Velike Gorice), Slobodan Matić (Sportski savez Sveta Nedelja), Lovro Benčević (Zajednica sportskih udruga Grada Zaprešića), Franjo Končić (Zajednica sportskih udruga Grada Dugo Selo), Domagoj Šlat (Sportska zajednica Grada Jastrebarsko) i Nenad Črnko (Nogometni savez Zagrebačke županije).

Nadzorni odbor Zajednice djeluje u sastavu; predsjednik Zlatko Lasan, te članovi Željko Kiseljak i Darijo Gaća.

Zajednicu sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije danas čini 9 gradskih sportskih zajednica, 7 općinskih zajednica te 19 granskih saveza.