Izvještaj i zaključci s okruglog stola „Važnost sportske rekreacije u životima građana Zagrebačke županije i Republike Hrvatske“

Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Zagrebačke županije i Zagrebačka županija kao pokrovitelj organizirali su u četvrtak, 8. rujna 2022. g., okrugli stol na temu razvoja i unaprjeđenja sportske rekreacije Zagrebačke županije i Republike Hrvatske.

Ervin Kolarec, foto: Dražen Kopač

Okrugli stol naziva „Važnost sportske rekreacije u životima građana Zagrebačke županije i Republike Hrvatske“ imao je za cilj istaknuti važnost sportske rekreacije i sportskih aktivnosti za rast i zdravlje djece, mladih, ali i osoba starije životne dobi.

 

U suglasju svih sudionika okruglog stola po završetku doneseni su sljedeći zaključci:

U cilju razvoja i unaprjeđenja sportske rekreacije djece, mladih i građana potrebno je:

  • poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje
  • poticati programe univerzalnih športskih škola i osigurati provođenje obuke tjelesnih aktivnosti
  • povećati broj prilika za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje:
  1. sufinanciranjem programa zdravstveno usmjerenih tjelesnih aktivnosti
  2. provedbom edukativnih kampanja, programa i promocijskih aktivnosti u suradnji s drugim tijelima državne uprave, lokalnim i regionalnim samoupravama
  3. promicanjem zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti i davanjem potpora stanovništvu u njihovu redovitom bavljenju tjelesnom aktivnošću tijekom života
  4. iniciranjem prijedloga pri HOO za ujednačavanje sporta i sportske rekreacije kroz postojanje dva paralelna stupa financiranja i razvoja – stup sport i stup sportske rekreacije
  5. sinergijom znanja i iskustva svih aktera koji doprinose zdravlju pojedinca, odnosno aktivnim uključivanjem svih aktera koji doprinose zadanim ciljevima (Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, HOO, HSSR, Hrvatski školski športski savez, lokalne uprave i samouprave, udruge i svi savezi koji se bave sportskom rekreacijom) – primjer Slovenije
  6. poticanje i provedba rekreativnih aktivnosti na lokalnom i regionalnom nivou za sve dobne kategorije.

 

Foto: Dražen Kopač

Dvadesetak sudionika raspravljalo je o temi razvoja i unaprjeđenja sportske rekreacije, njezinoj važnosti i aktivnostima važnim za rast i zdravlje djece, mladih i osoba starije životne dobi. Kroz otvorenu raspravu svi su se sudionici aktivno nadopunjavali navođenjem konkretnih dobrih i loših primjera iz prakse, mahom na lokalnoj razini, govorili su o izazovima s kojima se susreću u svom radu i razmijenili mišljenja vezana uz zakonsku i stratešku regulativu kojom je određeno ovo područje.

Sudionike na skupu uvodno je pozdravila predsjednica Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ Zagrebačke županije Ljiljana Šurbek Bošnjak, koja je zahvalila svim sudionicima na dolasku u ime Saveza i s vjerom da će se zajedničkom raspravom doći do kvalitetnih zaključaka s ciljem razvoja i unaprjeđenja sportske rekreacije.

U ime grada domaćina, Grada Samobora, sudionicima se obratio zamjenik gradonačelnice Petar Burić koji je naglasio da je primarni cilj sportske rekreacije njeno pozitivno djelovanje na zdravlje i to na sve njegove aspekte. Rekao je i da Grad Samobor prepoznaje važnost sportske rekreacije i sportskih aktivnosti za rast i zdravlje djece, mladih, ali i osoba starije životne dobi i da će se i nadalje truditi osiguravati što bolje uvjete za provedbu programa iz područja sportske rekreacije.

Foto: Dražen Kopač

U ime Zagrebačke županije sudionicima okruglog stola obratio se zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec istaknuvši važnost rekreacije u životima građana. Također, naveo je Kolarec, u proračunu se svake godine povećavaju sredstva za sportaše i Program Javnih potreba u sportu čiji će dio i ubuduće biti sportska rekreacija. Istaknuo je važnost ulaganja u sportsku infrastrukturu kako bi trenažni procesi bili što kvalitetniji, jer bez infrastrukture nema razvoja niti sporta, ali niti rekreacije.
Zagrebačka županija u potpunosti daje podršku razvoju i unaprjeđenju sportske rekreacije ljudi svih dobnih kategorija, a sve u cilju održavanja i poboljšavanja općeg zdravstvenog stanja građana Zagrebačke županije.

O strategiji razvoja sportske rekreacije u Hrvatskoj govorio je direktor Ureda za lokalni sport Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvoje Balen, prof., naglasivši pritom veliku važnost provedbe sportske rekreacije. Rekao je i da se aktivno krenulo s ostvarivanjima radnih ciljeva iz Nacionalnog programa sporta:

– poboljšana zdravstvena slika populacije kroz usvajanje zdravih životnih navika kod što većeg broja stanovnika od najranije dobi

– povećanje broja fizički aktivnih građana i građanki u sportu i rekreaciji

– postizanje veće kvalitete, opsega i dostupnosti sportsko-rekreativnih sadržaja

– podizanje kvalitete rada dionika u sportu i rekreaciji, posebice sportskih klubova i sportskih društava.

Prema dostupnim podacima u Hrvatskoj se rekreacijom bavi 13 % građana, što je izuzetno malen broj u odnosu na ostale zemlje Europe, pa se stoga, zaključno se navodi, u svrhu povećanja broja korisnika programa sportske rekreacije trebaju nastojati postići sljedeći ciljevi:

– sport dostupan svima

– razvoj ljudskih potencijala u smislu usavršavanja postojećeg i stvaranja novog potrebnog stručnog kadra

– povećanje zastupljenosti žena u sportu na svim razinama te povećanje uključivosti sporta općenito

– unaprjeđenje sportske infrastrukture i povećavanje sportskih sadržaja

– osiguravanje veće financijske i druge podrške za razvoj sporta i rekreacije i poticanje ulaganja u sport i rekreaciju.

Foto: Dražen Kopač

Sportsku rekreaciju u primjerima dobre prakse Slovenije prezentirali su prvi potpredsjednik Olimpijskog komiteta Slovenije, magistar Janez Sodržnik. Predstavljen je modalitet financiranja i provedbe vrhunskog sporta i rekreacije kroz dva stupa unutar Slovenskog olimpijskog komiteta koji se pokazao vrlo dobrim, jer je omogućio da se kroz vidove sufinanciranja svi programi sportske rekreacije spuste do razine lokalnih zajednice i baze djece, mladih te osoba starije životne dobi. Izvrsnim se pokazala promocija sporta i rekreacije u manjim mjestima, općinama i gradovima približavanjem rekreacije svima, a posebno djeci i mladima, jer se time stvaraju temelji za budućnost i stvaranje zdrave nacije.

O ulozi Zagrebačke županije u financiranju i razvoju sportske rekreacije Zagrebačke županije govorila je pročelnica Upravnog odjela za sport, kulturu, tehničku kulturu i civilno društvo dr. sc. Jadranka Dujić Frlan, osvrnuvši se posebno na financiranje rekreativnih aktivnosti i županijska ulaganja u sport i sportsku infrastrukturu.

Sport i rekreaciju potrebno je financirati iz više izvora i učiniti ih dostupnima najširem krugu ljudi, navela je Dujić Frlan, dodavši da sport, a posebno aspekt rekreacije, treba percipirati kao potrebu ljudi svih dobnih skupina.

U raspravi u koju su se aktivno uključili svi sudionici posebno je istaknuta potreba sufinanciranja programa zdravstveno usmjerenih tjelesnih aktivnosti jer, nažalost, oni koji bi se u njih rado uključili i kojima bi to značilo zdravu promjenu načina života, ne mogu sami participirati u cijeni tih aktivnosti. S tim u vezi, kako su zaključili sudionici, treba stvoriti uvjete za besplatno korištenje sportskih objekata za djecu i mlade, ali i umirovljenike.

Foto: Dražen Kopač

Uloga fitness programa u prevenciji bolesti bila je tema izlaganja prof. dr. sc. Gordane Furjan Mandić s Kineziološkog fakulteta, koja je govorila o važnosti bavljenja rekreacijom u prevenciji bolesti na primjeru fitnessa, ali i drugih oblika vježbanja. Kroz izlaganje istaknute su korelacija bolesti i tjelesne neaktivnosti, ostvarivanje zdravstvene dobrobiti provođenjem sportske rekreacije te mogućnost izbora aktivnosti ovisno o afinitetu i mogućnostima pojedinca. Navike za bavljenje sportskom rekreacijom proizlaze iz načina života i potreba, ali i iz obitelji, škola, djelovanja društveno-političkih organizacija, ulaganja u sportske objekte, stručnjake, tradiciju i sl. Kultura života danas pretpostavlja i kvalitetno organizirano slobodno vrijeme, pri čemu sadržaj sportske rekreacije ima istaknuto mjesto.

Na kraju je o nordijskom hodanju kao pozitivnom otkriću sportske rekreacije za ljude svih dobnih skupina govorio predsjednik Hrvatskog saveza nordijskog hodanja, Davorin Antonić, prof. Hrvatski savez nordijskog hodanja realizirao je projekt „Kretanje nam je zapisano u genima“ EU fonda i Zaklade za razvoj civilnog društva 2020. – 2022. u pet gradova (Karlovac, Zadar, Varaždin, Zagreb i Opatija) te je provedeno više od 1950 treninga s 250 umirovljenika koji su bili aktivni i tijekom COVID mjera. Sportska rekreacija ne odbacuje nikog. Štoviše, oni koji imaju tjelesnih i motoričkih problema pokazuju još i veću potrebu za sportskom rekreacijom.

Foto: Dražen Kopač

Na kraju rasprave navedeno je da razvijene zemlje mnogo ulažu u zaštitu zdravlja, jer je to ekonomičniji način od liječenja. Danas imamo sve više razvijenih zemalja, kao što su Švicarska, skandinavske zemlje, pa i srednjoeuropske zemlje, gdje je udio rekreativaca veći od 50 posto. Prepoznat je značaj tjelesne aktivacije kao ključnog čimbenika u borbi za zdravlje.

Ono što je posebno značajno, mediji i propaganda imaju istaknutu ulogu u društvu u cilju preuzimanja pozitivnih stilova života vezanih uz tjelesnu aktivnost i kretanje. To je posebice važno kod mladih.

Okrugli stol pokazao je potrebu za ovakvim okupljanjima i za provedbom strategija i programa te akcijskih planova na nivou sportske rekreacije.

Be the first to comment

Leave a Reply