Adresa: HEBRANGOVA 26 A, 10430 SAMOBOR, NOVA SPORTSKA DVORANA U SAMOBORU
tel: 01 3327 645
fax: 01 3327 645
e-mail: sport@sport-zagrebacke-zupanije.hr
Predsjednik: VLADIMIR BREGOVIĆ
Tajnik: MARIO MAKARUN, GLAVNI TAJNIK, tel. 098 314 370
Administrativni tajnik Mateja Baltorinić, tel. 091 445 5001