01 3327 645 sport@sport-zagrebacke-zupanije.hr

Menu
VIZIJA I MISIJA

o zajednici

Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije je športska institucija Zagrebačke županije koja objedinjuje rad svih Gradskih i općinski športskih zajednica, te granskih županijskih saveza Zagrebačke županije iz članstva Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije. Specijalizirana je kao stručni športski servis svih svojih članica, športaša i športskih djelatnika, te je usmjerena prema kontinuiranom razvoju športa kao djelatnosti od posebnog interesa za društvo. Razvoj športa Zagrebačke županije usmjeren je skrbi o razvoju mladih nadarenih i perspektivnih športaša i stvaranju kontinuiteta vrhunskih športskih dometa, te uključenju što većeg broja građana kao aktivnih korisnika sportskog programa.

misija

Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije, obavljanjem poslova iz djelokruga Zakona o sportu, na zakonit, učinkovit, ekonomičan i transparentan način unapređuje športski život Zagrebačke županije, omogućuje participacije u odlučivanju, protok informacija, te efikasan rad administracije. Promiče principe vrijednosti u športu, pritom osiguravajući kontinuirano školovanje, skrbi o kategoriziranim športašima, redovna natjecanja i organizaciju velikih športskih priredbi od značaja za Zagrebačku županiju.

vizija

Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije u budućnosti planira promicati i razvijati politiku unapređenja športske djelatnosti u Zagrebačkoj županiji, te suradnjom s udruženim članicama i drugim za šport relevantnim institucijama i subjektima na lokalnoj i nacionalnoj razini, osigurati kvalitetnu poziciju i percepciju javnosti prema športašima i športu općenito. Raspoređivanjem sredstava proračuna namijenjenim javnim potrebama u športu Zagrebačke županije, Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije posebno će obratiti pažnju na darovite sportaše.

ciljevi
  • Uključiti što veći broj mladih u organizirane oblike športa u Zagrebačkoj županiji
  • Stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih športskih rezultata
  • Zaštita i promocije interesa športa i športaša, odnosno športskih klubova 
  • Promocije Zagrebačke županije kroz organizaciju značajnih natjecanja i manifestacija 
  • Osigurati kvalitetnu poziciju i percepciju javnosti prema športašima i športu općenito 
  • Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije provodit će aktivnosti sukladne realizacija Programa razvoja športa Zagrebačke županije 2008. – 2016. godine., te će biti nositelj izrade stručnih podloga, kojima je osnovni cilj unapređenje cjelokupnog športa Zagrebačke županije i povećanje materijalne osnove športa u Zagrebačkoj županiji